İlimiz, Söğüt ilçesi, Yeşilyurt Köyü, 163 ada 87-156 parsellere Güneş Enerji Santrali 163 ada 90 parsele Teknik Altyapı Alanı 163 ada 91 parsel ve Oluklu Köyü 2909-2910-2916-2918-2919-2923-2927-2928-2929 parsel numaralı taşınmazlara ise Yol olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı için tıklayınız