Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni  Köyü, 558 parsel numaralı taşınmazın Lisanssız Güneş Enerji Santrali vasıflı ve 1181 parsel numaralı yol vasıflı  1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları indirin